top of page

No Camiño Inglés a Santiago, na vila de Betanzos, álzase a igrexa de San Francisco.

A nave principal do templo está presidida polo sepulcro do antigo Señor destas terras, Fernán Pérez de Andrade. As bóvedas góticas de San Francisco levántanse desde mediados do século XIV na antiga Betanzos dos Cabaleiros...

Cantigas de Santa María, Códices e Romances Vellos resoan baixo as bóvedas pétreas...

Mi canal
Mirar ahora

Música medieval na Feira Franca de Betanzos e nas Xornadas Medievais de Briones.

bottom of page